Privacy en Cookie-verklaring

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de 'ik'- vorm. Waar 'ik', 'mij' of 'mijn' staat wordt het bedrijf Robbe Raakt bedoeld.

De eenmanszaak Robbe Raakt is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73209449.

Contactgegevens:

Rachelle Robbe

Terschellingkade 2B

3446 BK Woerden

E-mail: info@robberaakt.nl

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In deze privacyverklaring vind je informatie over hoe ik jouw persoonsgegevens verwerk en gebruik. Ik vind jouw privacy ongelooflijk belangrijk en respecteer deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Door gebruik te maken van mijn services en websites ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Iedere keer wanneer je gebruik maakt van mijn diensten of mijn website www.robberaakt.nl bezoekt, draag ik er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op mijn diensten. Wees je er dus van bewust dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op mijn websites. Jouw gegeven zullen nimmer worden verstrekt en/of verkocht aan derden!

DE GEGEVENS DIE IK VERZAMEL

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn blog, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis E-book, online workshop en/of training, Facebook-challenge, wanneer je een contactformulier hebt ingevuld of aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

- Voor- en achternaam;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- IP-adres;

- Foto;

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, telefoongesprek).

VERWERKING VAN BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@robberaakt.nl. Dan verwijder ik deze informatie.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@robberaakt.nl.

DOEL VOOR HET GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS & BEWAARTERMIJN

Ik kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van mijn website en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

a) FACTURATIE

Je voornaam, achternaam en adresgegevens worden gebruikt voor facturatie bij aanschaf van een dienst of product. Deze gegevens zal ik ten minste 7 jaar bewaren, wat de bewaartermijn voor de belastingdienst is;

b) BEVEILIGING i.g.v. DEELNAME AAN PROGRAMMA'S & ONLINE AANKOPEN

Je voornaam, achternaam, e-mailadres en ip-adres kunnen gebruikt worden bij het inschrijven op een e-maillijst, gratis blogs of bij het invullen van contactformulieren op mijn site.

c) KLANTVRIENDELIJKE EN KLANTGERICHTE MARKETING

Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven, blogs en e-mailmarketing. Tevens gebruik ik deze informatie voor retargeting met Facebook advertenties. Nadat je je hebt ingeschreven voor een gratis product, e-mails of blogs kun je je ten alle tijde uitschrijven voor deze mails middels de uitschrijf link onder aan elke e-mail, of door persoonlijk contact met mij op te nemen via info@robberaakt.nl. Geef je aan de gratis nieuwsbrieven en dergelijke niet (meer) te willen ontvangen, dan zullen jouw gegevens binnen een maand verwijderd worden.

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn e-mailsysteem. Dit gaat via de servers van ActiveCampaign/Mail Blue. De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

d) WEBSITE CONTACTFORMULIEREN

Voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een contactformulier worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. Ik sla deze gegevens op in ActiveCampaign/Mail Blue en zal je éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen mijn e-mails van mijn e-maillijst te ontvangen. Deze e-mail heeft als doel te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd.

COOKIES

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer jij mijn website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van mijn website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

TRACKING COOKIES

Ik gebruik, met jouw toestemming, sitetracking van ActiveCampaign/Mail Blue. Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina's jij op mijn website bekijkt. Hierdoor kan ik mijn marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses.

Deze cookies worden ook meegestuurd met mijn nieuwsbrieven, in HTML format, om log file recording en analyse mogelijk te maken. Zo kan ik de mate van succes van mijn online marketing campagnes analyseren. Via deze tracking cookies kan ik inzien of iemand een e-mail geopend heeft, en welke links aangeklikt zijn. Dit soort persoonsgegevens worden opgeslagen en analyseer ik om zo de inhoud van mijn nieuwsbrieven beter aan te passen aan de interesses van mijn lezers.

GOOGLE ANALYTICS (ANONYMIZE IP)

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de 'Privacy Shield principles' en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Wat je kunt doen:

Schakel 'cookies van derden' automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

Geef in je browserinstellingen aan dat je niet 'getrackt' wilt worden

Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

SOCIAL MEDIA

Ik maak actief gebruik van social media voor commerciële marketing en voor actieve en persoonlijke online interactie met mijn klanten. Dit gebeurt via verschillende kanalen.

a) SOCIAL MEDIA SHARE BUTTONS OP www.robberaakt.nl

In de toekomst kun je content van mijn website delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms zal ik de buttons plaatsen. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms (Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest) om te weten hoe zij omgaan met privacy.

b) FACEBOOK

Ik deel gegevens, die ik verkregen heb via het aanvragen van een gratis workshop/training, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.

Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

LINKS

Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.robberaakt.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

JOUW RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik jouw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Ook kun je jouw gegevens wijzingen via de link onderaan mijn e-mails.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Ik zal jouw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt mij jouw verzoek e-mailen via info@robberaakt.nl.

INDIENEN KLACHT

Ik wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat ik niet voldoe aan de privacyregelgeving zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

WIJZIGINGEN

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor mijn privacy- en cookiebeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

- Deze privacy- en cookieverklaring is van 8 januari 2019 -