Help, mijn vriendin heeft verlatingsangst!

18-03-2022

Wanneer je zelf niet bekend bent met verlatingsangst, kan het moeilijk zijn om te begrijpen waarom jouw vriendin soms zo moeilijk doet. Je gaat toch gewoon een biertje drinken met vrienden, wat is het probleem?
Dat is geen probleem. Het is niet de bedoeling dat jij jouw leven aanpast omdat jouw geliefde bang is en moeite heeft met vertrouwen. Het is wel belangrijk dat je weet dat het niet alleen maar jaloezie is, maar een diepgewortelde angst die vaak veel meer met situaties uit het verleden te maken hebben dan met jou. Betrek het dus niet op jezelf. Weet ook dat soms de minste of geringste dagelijkse dingen al een trigger kunnen zijn. 

Hoe kan jij als partner hiermee omgaan en er voor jouw vriendin zijn zonder jezelf te verliezen?

Tips wanneer jouw vriend of vriendin last heeft van verlatingsangst:

 • Verdiep jezelf in wat het betekent om last van verlatingsangst te hebben en probeer jezelf te verplaatsen in de binnenwereld van jouw partner inclusief zijn of haar zorgen;
 • Probeer te begrijpen dat jouw partner extra gevoelig is voor afwijzing, verlating, het gevoel in de steek te worden gelaten, zich niet gezien en gewaardeerd voelen, gevoeligheid voor kritiek, het gevoel tekort te schieten, dat hij of zij niet voldoet aan de verwachtingen, enz.;
 • Besef dat het brein en zenuwstelsel automatisch reageren op triggers en dat wanneer de angst groot is, helder nadenken moeilijk is. Vaak wordt er vanuit angst iets gezegd wat jouw partner niet meent;
 • Weet dat iets in jullie contact spoken uit het verleden kan oproepen, het gaat vaak om irreële angst die (voor jou) niet te bevatten is, betrek het niet op jezelf;
 • Wanneer jouw partner bepaalde overtuigingen vanuit vroegere ervaringen op jou projecteert, breng de aandacht van het gesprek dan naar de innerlijke beleving (emoties en sensaties) van jouw partner en probeer samen te onderzoeken wat de werkelijke onderliggende behoeften zijn;
 • Realiseer dat nare reacties geen karaktereigenschap zijn maar een uiting van wanhoop, een reactie op dreigende verlating of te veel intimiteit;
 • Bedenk dat het voor jouw partner moeilijk kan zijn om behoeften en emoties te uiten. Probeer ruimte te geven om hierover te praten op een moment dat er weinig emotionele spanning is. Vraag eventueel wat jouw partner nodig heeft om zich veilig te voelen in de relatie;
 • Wanneer jouw partner erg bang is, probeer hem of haar gerust te stellen of bevestiging te geven (binnen jouw eigen grenzen); Dit kan enorm helpen om een gevoel van veiligheid te geven.
 • Stel grenzen; accepteer geen grenzeloos of controlerend gedrag geen (verbale) agressie, of dreigementen om de relatie te beëindigen;
 • Communiceer duidelijk over jouw eigen behoeften en probeer een middenweg te zoeken waar mogelijk. Probeer te voorkomen dat de ander het gevoel krijgt dat hij of zij niet genoeg doet. Soms staan behoeften haaks op elkaar, doordat de ene partner meer verbinding wil en de ander meer ruimte. Zoek naar compromissen;
 • Wanneer jouw partner meer neigt naar bindingsangst in plaats van verlatingsangst dan kan de vluchtdrang geprikkeld worden naar mate intimiteit toeneemt. Besef dat zijn of haar behoefte aan ruimte en afstand (meestal) niks met jou te maken heeft;
 • Moedig het aan en ben trots op je partner wanneer hij of zij (kleine) stappen zet om angst te verdragen, of zich kwetsbaar te tonen;
 • Neem de verantwoordelijkheid voor de verlatingsangst niet over, je kan oude wonden niet helen of haar bevrijden van haar pijn. Je kan wel beloven om naast je partner te staan en te steunen.

In dit blog lees je meer over het verschil tussen elkaar steunen en onderlinge afhankelijkheid waarin je jezelf verliest. 

Wil je meer begeleiding bij het omgaan met verlatingsangst? Neem contact op voor de mogelijkheden!